menu eshop

Nabízíme originální barvy DuPont Artistri do tiskáren na textil a kvalitní barvy na pevné materiály.

tiskové barvy Dupont, tisk na textil, potisk triček, potisk pevných materiálů, tlačové farby, atramenty, atramenty pre potlač textilu

menu
shopping_basket
Nákupný košík
celkom: 0 € (0ks)
Farby DuPont™
Farby Image Armor
PreTreatment
Primery pre UV atramenty
DTF
NAŠE PRODUKTY zavřít
Ďalšie informácie
NOVINKY

Upozorňujeme, že v pondělí 27.9.2021 a v úterý 28.9.2021 (státní svátek) budeme mít zavřeno. Objednávky zaslané v pátek 24.9. po 12:00 budeme tedy odesílat až ve středu 29.9.2021. Děkujeme za pochopení! Váš NT tým


AKČNÉ ZBOŽÍ
Atramenty DuPont™ Artistri® 250ml, modrá
Atramenty DuPont™ Artistri® 250ml, modrá
Vaša zľava: 66,26 €
cena: 56,99 €
Atramenty DuPont™ Artistri® 250ml, magenta
Atramenty DuPont™ Artistri® 250ml, magenta
Vaša zľava: 66,26 €
cena: 56,99 €
Atramenty DuPont™ Artistri® 250ml, žltá
Atramenty DuPont™ Artistri® 250ml, žltá
Vaša zľava: 66,26 €
cena: 56,99 €
Atramenty DuPont™ Artistri® 250ml, čierna
Atramenty DuPont™ Artistri® 250ml, čierna
Vaša zľava: 66,26 €
cena: 56,99 €
Atramenty DuPont™ Artistri® 250ml, biela
Atramenty DuPont™ Artistri® 250ml, biela
Vaša zľava: 74,39 €
cena: 62,07 €
Atramenty DuPont™ Artistri® 1000ml, modrá
Atramenty DuPont™ Artistri® 1000ml, modrá
Vaša zľava: 227,38 €
cena: 169,52 €
Atramenty DuPont™ Artistri® 1000ml, magenta
Atramenty DuPont™ Artistri® 1000ml, magenta
Vaša zľava: 227,38 €
cena: 169,52 €
Atramenty DuPont™ Artistri® 1000ml, žltá
Atramenty DuPont™ Artistri® 1000ml, žltá
Vaša zľava: 227,38 €
cena: 169,52 €
Atramenty DuPont™ Artistri® 1000ml, čierna
Atramenty DuPont™ Artistri® 1000ml, čierna
Vaša zľava: 227,38 €
cena: 169,52 €
Atramenty DuPont™ Artistri® 1000ml, biela
Atramenty DuPont™ Artistri® 1000ml, biela
Vaša zľava: 248,92 €
cena: 190,33 €
Filter na bielu farbu
Filter na bielu farbu
Vaša zľava: 22,94 €
cena: 16,46 €
Filter na bielu farbu
Filter na bielu farbu
Vaša zľava: 22,94 €
cena: 16,94 €
Penetrácia Image Armor Dark 1000ml/farebný textil
Penetrácia Image Armor Dark 1000ml/farebný textil
Vaša zľava: 28,94 €
cena: 24,32 €
NAJPREDÁVANEJŠÍ
 1. PRÁŠKOVÉ LEPIDLO PRE TECHNOLÓGIU TLAČE DTF 1000GR
 2. Penetrácia Image Armor Dark 5000ml/farebný textil
 3. Tlačová hlava pre tlačiareň Epson Stylus L1800
 4. Atramenty DuPont™ Artistri® 1000ml, biela
 5. Atramenty DuPont™ Artistri® 250ml, biela
 6. DTG TexDuPont čistiaci roztok pre tlačiarne na textil 1ltr
 7. ROLE FOLIE DTF 0,30 X 100M
 8. ATRAMENT DTF, FARBA BIELA 250ML
 9. ATRAMENT DTF, FARBA ČERVENÁ 250ML

Ochrana súkromia

Podmienky ochrany súkromia a spracúvania údajov

Ďakujeme za návštevu našej internetovej stránky a používanie našich služieb. Tento dokument obsahuje zásady a podmienky nakladania s osobnými údajmi používateľov služieb spoločnosti Nedbal Trading, s.r.o., so sídlom Podhájí 195/29, 798 17 Smržice, IČO: 29320372, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom Brno, vložka C 77651 (ďalej aj ako „Nedbal Trading s.r.o.“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch), ktorý vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle aktuálne platnej legislatívy. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, a preto sa usilujeme nielen ponúknuť rozsiahlu online ponuku, ale zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie.

Poskytovateľom služieb na webových stránkach na doméne tlacove-farby.sk a na doménach, ktoré sú od nich odvedené je spoločnosť Nedbal Trading s.r.o., pokiaľ nie je na konkrétnej webovej stránke uvedený iný prevádzkovateľ.

Spoločnosť Nedbal Trading s.r.o. prikladá veľký význam ochrane Vašich osobných údajov.

Na aké účely Vaše údaje spracúvame?

Ak nie je uvedené inak, spracúvame Vaše údaje na nasledujúce účely:

 • na uzatvorenie a plnenie zmluvy na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb, ktoré využívate vrátane poskytovania zákazníckej podpory a odbornej pomoci a prípadného vyúčtovania cien za jednotlivé služby, ktoré sú poskytované odplatne
 • ochrana našich práv a oprávnených záujmov
 • zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie našich údajov
 • štatistické účely
 • meranie návštevnosti našich stránok
 • analýza  Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim preferenciám
 • vývoj a zlepšovanie našich webových stránok a služieb
 • organizovanie spotrebiteľských súťaží a plnenie povinností organizátora súťaže
 • vedenie účtovníctva a inej evidencie, povinnosť vedenia ktorej nám vyplýva z platných zákonov
 • na priamy marketing, a to najmä na posielanie našich reklamných správ a reklamných správ tretích strán
 • na cielené zobrazovanie reklamy
 • na žurnalistické účely,  t.j. uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie

Vo viacerých prípadoch uvedených vyššie pracujeme s údajmi, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby ( napr. štatistické účely, cielenie reklamy alebo meranie návštevnosti stránok).

Je poskytnutie údajov povinné?

 Vaše údaje poskytujete spoločnosti Nedbal Trading s.r.o. dobrovoľne, ale v niektorých prípadoch je podmienkou využívania služieb registrácia a poskytnutie údajov; ak nám údaje neposkytnete, nebudete môcť službu využívať.

Súhlas

Ak je právnym základom spracovania Vašich údajov súhlas, kedykoľvek je možné tento súhlas odvolať a to písomne na adrese sídla našej spoločnosti Nedbal Trading s.r.o., Podhájí 195/29, 798 17 Smržice alebo emailom na adrese marketing@nedbaltrading.cz.

Komu sprístupňujeme údaje o vás?

Spoločnosť Nedbal Trading s.r.o. sprístupňuje vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak, ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to:

 • Poskytovateľom služieb (podporné technické, organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení, výkon obchodného zastúpenia)
 • Poradcom v oblasti daní, práva alebo účtovníctva

Poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť Nedbal Trading s.r.o. poskytuje údaje o svojich používateľoch aj oprávneným orgánom ( o.i. polícia, prokuratúra) na základe žiadosti alebo príkazu.

Služby tretích strán na našich webových stránkach

Na webových stránkach spoločnosti Nedbal Trading s.r.o. môžu byť umiestnené prvky, ktoré umožňujú zbieranie osobných údajov alebo sledovanie aktivity používateľov webových stránok tretími osobami. Tretími osobami, ktoré môžu týmto spôsobom získavať prístup k Vašim osobným údajom, v závislosti od druhu služby, ktorú používate alebo ste používali, môžu byť:

 • Tretie strany vykonávajúce analýzu návštevnosti
 • Prevádzkovatelia reklamných systémov cielenej reklamy

Kontakty

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte v tejto súvislosti prosím spoločnosť Nedbal Trading s.r.o. písomne na adrese Nedbal Trading s.r.o., Podhájí 195/29, 798 17 Smržice alebo emailom na adrese marketing@nedbaltrading.cz.  

 
 
 
tel CZ: +420 420 775 666 633, SK: +421 918 112 432
mail objednavky@nedbaltrading.cz